Djurgården Hockeys långsiktiga arbete med få större och nöjdare publik

Läs Malin Franssons artikel från Dagens Nyheter den 17:e september om Djurgården Hockeys långsiktiga publikarbete.

http://www.dn.se/sport/sa-blev-det-drag-i-djurgardshockeyn/