Öka intäkterna och spar pengar genom att engagera er i er publik. – Vi måste lära oss krypa innan vi investerar i dyra löparskor!

http://www.sporttechie.com/wp-content/uploads/2014/05/Sports-Infograph-copy.png?43fb8d

Via länken ovan kan ni läsa en undersökning från NFL som är rätt intressant. I den kan man läsa att NFL tappar i antal besökare och de drar slutsatsen att en avgörande anledningen är konkurrensen från TV. Detta har varit ett dilemma sedan TV kom, där arrangörer och klubbar har sett TV som ett hot. De senaste 20 åren visar dock annat, ju mer idrotten exponeras desto större blir intresset. Men det är inte ur den aspekten man anser att tappet beror på. Nej ,man påvisar att servicen på arenan vad gäller, repriser, intervjuer, inside-information med mera saknas på arenan. Detta är i mina ögon en korrekt slutsats för NFL, NBA, NHL och WBS. Som har bearbetat och utvecklat affären med privatpersonen (publiken) i åratal. Service och kringarrangemang är av toppklass.

 

Sverige är inte redo för dyra tekniska investeringar

–        Engagera i kunden först!

 

I Sverige ser det dock annorlunda ut, de flesta klubbar har ingen uttalad budgetansvarig för publikintäkten, än mindre en heltidsanställd publikansvarig som engagerar sig i den befintliga publiken. Då vi är ute och missionerar om vikten att fokusera på sin publik och visa engagemang och uppskattning till de viktigaste personerna på läktaren, får vi ofta frågan:

-Hur mycket tid och resurser tar detta i anspråk? I vilket annat bolag ställer man frågan hur mycket tid det tar att få nöjda kunder?

Innan vi börjar köpa in dyr utrustning bör vi alltså säkra upp att den befintliga publiken, framför allt våra stamkunder, säsongskortsinnehavare, är 100 % nöjda. Detta görs enkelt genom att visa dem uppskattning, bekräftelse och engagemang. Det som kommer framkomma då är att de i första hand efterfrågar det vi kallar ”hygienfaktorer”:

–        Snabbare service i pauser, vid inköp av mat och dryck

–        Bättre mat

–        Samhörighet med klubben och tydligare information

–        Att få svar på mail i rimlig tid

–        Pro-aktiv information

–        Bättre stämning på arenan etc

–        WiFi och uppkoppling, börjar dock bli en hygienfaktor

 

Då dialogen är tagen och man börjar få en relation med sina viktiga privatkunder, är det också lättare att förklara och argumentera varför man som klubb inte har möjligheter att lösa allt. I de flesta fall leder detta till nöjda kunder som drar med sig nya kunder till arenan.

 

Självklart ska vi hänga med och utnyttja den moderna tekniken och utveckla arrangemangen. Men först måste vi börja att arbeta med den befintliga publiken och se dem som våra viktigaste kunder. Hellre investera tid i dem än dyra pengar på tekniska pryttlar. Börja med att utse en publikansvarig som mäts på biljettintäkter och kundnöjdhet.

I mina ögon är publiken ”Need to have” och Appar, interaktivitet och andra dyra investeringar, ”Nice to have”. Utse med andra ord en publikansvarig redan idag.