Affärsidé & Ambition

iStock_000022827651Medium

Attendance2 Affärsidé & Ambition är att erbjuda idrottsklubbar, och andra evenemangsarrangörer, möjligheten att fokusera på försäljning, publik, medlemmar och andra intäkter med minimal administration. Detta görs via

  • ProPublik – order/säljsystemet som ger möjligheten att optimera för maximalt antal eller intäkt.
  • ProPrivat – marknadens mest utvecklade privat-CRM med medlems- och träningsavgiftshantering.
  • ProPartner – det, för elitidrottsklubbar, skräddarsydda CRM-systemet för sponsor och partnerbearbetning.

Vi erbjuder också våra kunder konsultation och bemanning.

Vår målsättning är att skapa och utveckla verktyg som höjer intäkter i allmänhet och publk- och medlemsintäkterna i synnerhet. Detta, med minimerad administration och ett användarvänligt gränssnitt anpassat för säljare, som ett steg i att föra publikfrågorna högre upp på agendan. En arena utan publik är svår att locka sponsorer och nya åskådare till.

Vår målgrupp är primärt säljare, publikansvariga med intäktsbudget som saknar verktyg för att snabbt gå från idé till färdig kampanj/paketering, utan att involvera biljett-, ekonomi- eller webbansvarig.

Vi ser våra produkter som en del av en lösning där våra system kommunicerar med övriga vitala system och applikationer hos klubbarna. Självklart är ambitionen att våra kunder ska använda all den funktionalitet som vi erbjuder, men vi utgår alltid från kundens bästa och är alltid öppna för samarbeten för maximal funktionalitet för kunden och kundens kunder.

Kommentera