Publik- och försäljningsfokus

Viewers watching the show.

Företaget är grundat och drivs av Jan Ednertz . Målsättningen med företaget är att addera kompetens, kunskap, erfarenhet och verktyg för arrangörer och de personer eller avdelningar som har ansvaret för budget och utvecklingen av produkter och tjänster.

Unik kompetens och leverans
Vi är unika på marknaden då vi kombinerar kunskapen om hur man paketerar och prissätter biljetter med hur man kommunicerar för att nå bästa resultat. Dessutom levererar vi en plan B som gör att du som arrangör kan optimera för antal och/eller intäkt, utan att kunden känner sig utnyttjad. Det är få som har både kunskapen och som dessutom kan visa upp resultat och gott renommé bland så väl bransch som fans och supportrar.

Ersättning
Vår ersättningsmodell ser olika ut beroende på omfattningen av vårt åtagande, men kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om just ert behov.

Utveckla strategier och verktyg som underlättar och ökar försäljningen
Vår ambition är att leverera och utveckla strategier och verktyg som ger de budgetansvariga möjlighet att påverka utfallet utan att skapa merjobb  för eller vara beroende av biljett-, webb- eller IT-ansvarig. För att lyckas med sin publikrekryteringsstrategi krävs att alla i organisationen är involverade och vi besitter kunskap om den försäljning, prissättning, lansering och inte minst hur kommunikationen med publiken ska utformas för maximalt utfall.

Kommentera