Säsongsplaneringen är grunden till att nå publikbudgeten

För att kunna ta kontroll över biljettintäkterna krävs en bra planering och att föreningen/arrangören sätter publiken i fokus. Alla ni som som spelar höst/vår bör ha planen klar nu och försäljningen av alternativa paketeringar samt dolda biljettsläpp mot utvalda målgrupper ska vara helt klara att släppa då skolorna börjar.

Detta bör en säsongsplanering innehålla:

  • Ranking av matcher A, B och C, så kallat A2-index, ranka dem efter motståndarens attraktionskraft, tid, veckodag, lov, när på säsongen, tema på matchen. A är attraktiva matcher, C är mindre attraktiva
  • Teman för matchen
  • Att alla målgrupper täcks av planen
  • Att det finns kampanjer och bra spridning på alla matcher, jobba med att bygga köer till A-matcher och locka nya/marginalbesökare till B och C-matcher
  • Att ni aktiverar era sponsorer och nyttjar deras kund-databaser och kanske gör motprestationskampanjer. ICA Maxi ger rabatt till er som köper varor för minst 200:- under tiden. Biljetterna fås mot uppvisande av kvitto. Sprid dessa och lägg de med störst databas/potential på C-matcher för maximalt antal
  • Nyttja loven till att locka barnfamiljer/ungdomar för att säkerställa återväxten på läktaren

Glöm inte att synka er säsongsplanering med er långsiktiga publikrekryteringsstrategi och målgruppsdifferentiering.

Om ni inte har ovanstående klart så hjälper vi på Attendance2 gärna er med detta och allt annat som har med publikutveckling att göra. Hör av er så kan vi beskriva vad vi kan leverera och hur vår resultatbaserade ersättning ser ut. Kontakta Janne Ednertz på telefon 0707-50 70 64.