Nulägesanalys

Nulägesanalys.

Vi genomför en total genomlysning av er verksamhet med fokus på intäkter från publik och evenemanget. Detta görs genom webenkäter samt uppföljande djupintervjuer på plats och eller en workshop. I nulägesanlaysen går vi bland annat igenom:

• Målgruppsanalys

• Värdeaddering

• Nyrekrytering

• Paketering,

• Prissättning

• Segmentering

• Upplevelsen

• Arrangemanget

• Säsongsplanering

• Potentiell merförsäljning

• VIP-paketering

• Administration, rutiner och processer

• Kommunikation

• Byggandet av databaser och nyttjande av sociala medier

• Sponsorer och hur de nyttjas för publikrekrytering

• Medlemshantering och värdeaddering till medlemskapet

• Avtal

• Villkor och möjligheter på orten

• Vem har rätt att uttala sig i publikfrågor?

Nulägesanalysen är grunden till strategin och där vi tillsammans med kunden identifierar utvecklingspotential och sätter de gemensamma prioriteringarna.