Praktikantförmedling

Attendance2 har ett samarbete med Caddie Sports & Business som utbildar sportmarknadsförare i deras två-åriga YH-utbildning.

Under denna utbildning ges studenterna möjlighet att göra längre praktik.

Attendance2 tar ansvaret för att praktiken blir innehållsrik och fyller alla krav som Caddie ställer, men gör det i samarbete med en eller två av våra kunder.

Vi , Caddie, studenterna och våra kunder har varit mycket nöjda med detta upplägg.

För er som arrangör innebär det att ni slipper ta det totala ansvaret för hela perioden samt all administration.