Publikstrategi

Många arrangörer och klubbar saknar en nedskriven publikstrategi. Det är vitalt för den som är ansvarig för publiken och oss på Attendance2 att det finns ett ramverk och en röd tråd att hålla sig till.

Erfarenhetsmässigt är det många som har en åsikt utan att ha en insikt i hur långsiktigt publikarbete ska bedrivas.

Vi hjälper er att skapa en långsiktig strategi utifrån nulägesanalysen som sedan presenteras för styrelsen och som ger försäljningschefen för privatmarknaden/publikansvarig mandat och ett tydligt ansvar.