Säsongs- evenemangsplanering

Då vi arbetar med dynamisk prissättning som utgår från evenemangets attraktionskraft är evenemangs- eller säsongsplaneringen avgörande.

I den graderar vi evenemanget/matchen A, B eller C. En A-match optimeras för maximal intäkt och en C-match för maximalt antal och nyrekrytering.

I dokumentet läggs alla aktiviteter, kampanjer och paketeringar in. Vanligtvis gör vi en eller två avstämningar under säsongen för att modifiera och anpassa planeringen.