Uppföljning

Alla kunder som anlitar oss, får också ett avtal på ProPublik, vilket gör att ni blir kunder till A2 och det ingår löpande uppföljning, utbildning på nya funktioner och tillämpningar i ert publikutvecklingsarbete.